Yến Sào Cao Cấp

 Chân Yến  Chân Yến
3,300,000₫

Chân Yến

3,300,000₫

 Sét Yến 6 Hũ  Sét Yến 6 Hũ
300,000₫
 Tinh sợi không bụng (100% sợi)  Tinh sợi không bụng (100% sợi)
3,300,000₫
 Yến Đảo  Yến Đảo
11,000,000₫

Yến Đảo

11,000,000₫

 Yến Hũ  Yến Hũ
38,000₫

Yến Hũ

38,000₫

 Yến Hũ Đóng Hộp  Yến Hũ Đóng Hộp
40,000₫
 Yến tinh chế loại 1 (ép)  Yến tinh chế loại 1 (ép)
2,900,000₫
 Yến tinh chế loại 2  Yến tinh chế loại 2
2,700,000₫
 Yến tinh chế sơ loại 1  Yến tinh chế sơ loại 1
2,500,000₫
 Yến tinh chế vụn  Yến tinh chế vụn
2,200,000₫