Sản phẩm khuyến mãi

 Chân Yến  Chân Yến
3,300,000₫

Chân Yến

3,300,000₫

-6%
 Tinh sợi có bụng  Tinh sợi có bụng
3,100,000₫ 3,300,000₫

Tinh sợi có bụng

3,100,000₫ 3,300,000₫

 Tinh sợi không bụng (100% sợi)  Tinh sợi không bụng (100% sợi)
3,300,000₫
 Tổ Yến rút lông có bụng  Tổ Yến rút lông có bụng
3,500,000₫
 Tổ Yến rút lông không bụng  Tổ Yến rút lông không bụng
3,700,000₫
 Yến Đảo  Yến Đảo
11,000,000₫

Yến Đảo

11,000,000₫

 Yến tinh chế loại 1 (ép)  Yến tinh chế loại 1 (ép)
2,900,000₫
 Yến tinh chế loại 2  Yến tinh chế loại 2
2,700,000₫
 Yến tinh chế sơ loại 1  Yến tinh chế sơ loại 1
2,500,000₫
 Yến tinh chế vụn  Yến tinh chế vụn
2,200,000₫