Tất cả sản phẩm

 Cao Hồng Sâm Cao Hồng Sâm
600,000₫
 Nước Hồng Sâm (VIP) Nước Hồng Sâm (VIP)
880,000₫
 Hồng Sâm Thái Lát (Hũ) Hồng Sâm Thái Lát (Hũ)
380,000₫
 Nước hồng sâm (thường) Nước hồng sâm (thường)
450,000₫
 Hồng Sâm Thái Lát Hồng Sâm Thái Lát
490,000₫
 Sâm Tẩm Mật Ong Sâm Tẩm Mật Ong
820,000₫
 Chân Yến Chân Yến
3,300,000₫

Chân Yến

3,300,000₫

 Tinh sợi không bụng (100% sợi) Tinh sợi không bụng (100% sợi)
3,300,000₫
 Tổ Yến rút lông không bụng Tổ Yến rút lông không bụng
3,700,000₫
 Tổ Yến rút lông có bụng Tổ Yến rút lông có bụng
3,500,000₫
-6%
 Tinh sợi có bụng Tinh sợi có bụng
3,100,000₫ 3,300,000₫

Tinh sợi có bụng

3,100,000₫ 3,300,000₫

 Nước bổ gan Nước bổ gan
420,000₫
 Yến tinh chế loại 1 (ép) Yến tinh chế loại 1 (ép)
2,900,000₫
 Yến tinh chế loại 2 Yến tinh chế loại 2
2,700,000₫
 Yến tinh chế sơ loại 1 Yến tinh chế sơ loại 1
2,500,000₫
 Yến Đảo Yến Đảo
11,000,000₫

Yến Đảo

11,000,000₫

 Yến tinh chế vụn Yến tinh chế vụn
2,200,000₫
 Chân Yến Thô Chân Yến Thô
2,400,000₫

Chân Yến Thô

2,400,000₫

 Yến Thô loại 1 Yến Thô loại 1
2,600,000₫
 Yến Thô loại 2 Yến Thô loại 2
2,400,000₫