Hộp quà

 Cao Hắc Sâm Cao Hắc Sâm
1,700,000₫

Cao Hắc Sâm

1,700,000₫

 Cao Hồng Sâm Cao Hồng Sâm
600,000₫
 Cao Hồng Sâm Cao Hồng Sâm
800,000₫
 Cao Hồng Sâm (VIP) Cao Hồng Sâm (VIP)
1,250,000₫
 Cao Hồng Sâm 6 Năm Tuổi Cao Hồng Sâm 6 Năm Tuổi
820,000₫
 Hắc Sâm Hắc Sâm
2,600,000₫

Hắc Sâm

2,600,000₫

 Hồng Sâm Hồng Sâm
1,580,000₫

Hồng Sâm

1,580,000₫

 Hồng Sâm Thái Lát Hồng Sâm Thái Lát
490,000₫
 Hồng Sâm Thái Lát (Hũ) Hồng Sâm Thái Lát (Hũ)
380,000₫
 Mật Ong Tỏi Đen Mật Ong Tỏi Đen
400,000₫
 Nước bổ gan Nước bổ gan
420,000₫
 Nước Hồng Sâm (VIP) Nước Hồng Sâm (VIP)
880,000₫
 Sâm Tẩm Mật Ong Sâm Tẩm Mật Ong
820,000₫
 Sét Yến 6 Hũ Sét Yến 6 Hũ
300,000₫
 Tỏi Đen Tỏi Đen
0₫
 Tỏi Đen Cô Đơn Lý Sơn Tỏi Đen Cô Đơn Lý Sơn
480,000₫
 Tỏi Đen Mật Ong Tỏi Đen Mật Ong
580,000₫